Seminarium COST

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Zapraszamy na seminarium Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu na spotkanie dotyczące Programu COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych).

Seminarium odbędzie się 18 maja 2018 r. (piątek), godz. 11.00 – 15.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Budynek CEUE, sala nr 4.1, ul. Towarowa 55, Poznań).

Seminarium skierowane jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem środków na działania networkingowe w ramach akcji w programie COST.

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology, akronim: COST), jest programem wspierającym wielostronną współpracę pomiędzy pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim zakresie tematów naukowych.

Seminarium obejmować będzie między innymi informacje dotyczące:

  • Programu COST oraz zasady i wymogi w nim obowiązujące;
  • doświadczenia z ewaluacji wniosków - wystąpienie eksperta;
  • koordynacja akcji COST – na czym polega;
  • działania networkingowe w ramach akcji;
  • proces aplikowania w praktyce;
  • doświadczenia uczestników programu.

Odnośniki

Tagi: COST, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików