Rozstrzygnięcie konkursu na wymianę osobową naukowców z Portugalią

Rozstrzygnięcie konkursu na wymianę osobową naukowców z Portugalią

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 r. Polsko-Portugalska Podkomisja zatwierdziła listę projektów do realizacji w latach 2017/18.


Szczegółowe informacje dot. warunków przyjmowania naukowców oraz lista projektów znajdują się w protokole Komisji oraz jego załączniku.

Pliki do pobrania