Rekomendacje wypracowane przez uczestników warsztatów Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich

piątek, 7 listopada 2014

Uczestnicy warsztatów Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich w żywych dyskusjach w 8 grupach wypracowali rekomendacje, których celem jest udoskonalenie zawodowych praktyk studenckich.

Rekomendacje zawierają szereg nowych pomysłów a także, co warto odnotować, propozycje rozwiązań wdrażanych lub promowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – np. (1) Akademickich Biur Karier oraz portalu lepszepraktyki.pl jako głównych punktów informacyjnych, (2) udziału firm w tworzeniu programów studiów oraz zasiadania w konwentach uczelni, (3) edukacji studentów nt. poruszania się na rynku pracy.

 Ważniejsze i powtarzające się wnioski:

Praktyki – rekomendacje

 • konkretna informacja dla pracodawców o efektach kształcenia na konkretnych kierunkach studiów
 • skonkretyzowanie wymagań i efektów praktyki – zarówno po stronie uczelni, jak i pracodawcy
 • uelastycznienie czasu trwania praktyki
 • „zamawianie” praktyk przez pracodawców
 • wykorzystanie merytoryczne studentów-praktykantów przy konkretnych projektach
 • badanie skuteczności praktyk
 • ocena opiekunów praktykantów

Wzajemna widoczność uczelni i pracodawców – rekomendacje

 • potrzeba wzajemnej widoczności – tak uczelni, jak i przedsiębiorstw – w jednym konkretnym punkcie
 • badanie zapotrzebowania na konkretne praktyki w regionie
 • pomoc i informowanie firm o możliwościach finansowania praktyk

Tworzenie sieci informacji o dobrych praktykach – rekomendacje

 • informowanie, networking o dobrych praktykach, by móc stosować jak najlepsze wzorce
 • tworzenie klastrów i partnerstw MŚP, by skuteczniej budować swoją markę i współpracować z uczelniami w ramach praktyk
 • informowanie przez firmy swoich kontrahentów o praktykach
 • wzajemne przekazywanie sobie przez firmy informacji, czym są praktyki studenckie i najlepszych wzorców praktyk

Pliki do pobrania

Tagi: Praktyki studenckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików