Promocja studiów wśród wietnamskich studentów

czwartek, 14 września 2017

Ambasada RP w Hanoi informuje, że w dniach 28 i 30 października 2017 r. w Hanoi i mieście Ho Chi Minh w Wietnamie odbędą się dwie imprezy poświęcone promocji studiów w Europie pod nazwą „Study in Europe”. Ambasada RP w Hanoi będzie promowała studia w Polsce.

Wydarzenia będą miały charakter targów połączonych z wykładami. Przewidziane są jedynie stoiska narodowe, które organizowane są przez ambasady państw członkowskich Unii Europejskiej. W obu wydarzeniach przewidywany jest udział ponad 1000 osób łącznie. Główną grupą docelową będą studenci, pragnący kontynuować naukę na studiach magisterskich lub doktoranckich w Europie.

Ambasada RP w Hanoi będzie dysponowała swoim stoiskiem, na które serdecznie zaprasza przedstawicieli polskich uczelni. Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się na adres e-mail: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl do 17 października 2017 r. Ambasada zastrzega, że w sytuacji, gdy zgłosi się więcej przedstawicieli uczelni do obsługi stoiska, niż możliwości związane z ograniczoną przestrzenią, o akceptacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Uczelnie mogą również przesłać na adres Ambasady RP w Hanoi (3 Chua Mot Cot, Hanoi) materiały promocyjne w celu wystawienia ich na stoisku. W celu uzyskania informacji o możliwości dystrybucji materiałów przez Ambasadę, prosimy o pilny kontakt na adres e-mail: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

Tagi: współpraca międzynarodowa, targi edukacyjne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików