„Projekty aplikacyjne” i „Trzecia Misja Uczelni” - nowe konkursy NCBR

wtorek, 17 kwietnia 2018

Konkurs 1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne

16 kwietnia 2018 r. ogłoszony został konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski mozna składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r.


Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”, opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

17 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Wnioski przyjmowane są od 18 maja do 26 czerwca 2018 r.

Tagi: Konkurs NCBR, PO IR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików