Program 500+

piątek, 19 lutego 2016

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+), która przynosi istotną zmianę, na którą czekało środowisko akademickie. Dotyczy ona ustalania dochodu doktoranta otrzymującego stypendium doktoranckie, który ubiega się o stypendium socjalne.

Do tej pory sytuacja materialna doktorantów na polskich uczelniach ustalana była na podstawie dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. W ten sposób stypendium doktoranckie otrzymywane rok wcześniej wpływało na prawo do stypendium socjalnego w bieżącym roku akademickim, niezależnie od tego, czy doktorant nadal otrzymywał stypendium doktoranckie.

Dzięki propozycji zgłoszonej przez MNiSW katalog dochodów utraconych i uzyskanych został uzupełniony o stypendium doktoranckie. Wykaz ten zawiera świadczenia, o które aktualizuje się dochód z roku stanowiącego podstawę do skorzystania ze świadczeń rodzinnych oraz stypendium socjalnego. Przepisy te stosuje się do przyznawania studentom i doktorantom stypendiów socjalnych, od dnia 1 października 2016 r. W ten sposób, jeżeli doktorant w roku akademickim 2016/2017 przestanie otrzymywać stypendium doktoranckie, brak dochodu z tego stypendium zostanie uwzględniony przy przyznawaniu pomocy socjalnej. Te same zasady dotyczące stypendium doktoranckiego będą również stosowane w przypadku przyznawania tytułowego świadczenia w programie 500+.

Tagi: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Stypendia, Program 500+

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików