"Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce" - szkolenie dla pracowników jednostek naukowych i uczelni

"Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce" - szkolenie dla pracowników jednostek naukowych i uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 8 grudnia oraz 14 grudnia 2017 r. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia pt. Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce dla pracowników jednostek naukowych i uczelni.


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z prawem autorskim oraz licencjami Creative Commons (CC) i wolnymi licencjami CC w kontekście otwartego dostępu do publikacji naukowych. W programie szkolenia przewidziano również analizę wybranych zagadnień prawnych dotyczących umów z wydawcami (program
w załączeniu).

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy jednostek naukowych i uczelni, którzy zajmują się przygotowaniem i realizacją polityki otwartego dostępu lub prowadzą działania związane z udostępnianiem naukowych zasobów cyfrowych.

Każde ze szkoleń dotyczy tych samych zagadnień (program obu szkoleń jest identyczny, wybór daty szkolenia zależy od preferencji uczestników).

Szkolenia odbędą się w Warszawie w dwóch różnych lokalizacjach w godzinach: 9:30 – 16:15.

Miejsce szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Pojedynczą organizację mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: cyfryzacja@mnisw.gov.pl i uzyskanie potwierdzenia od organizatorów.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz adres e-mail.

Informacji udziela Piotr Kępski, tel. 22 52 92 234, e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl.

W imieniu organizatorów prosimy uczestników o wypełnienie przed szkoleniem krótkiej ankiety.

Pliki do pobrania