Posiedzenie z inicjatywy Konwentu Rzeczników

piątek, 7 kwietnia 2017

30 marca 2017 r. z inicjatywy Konwentu Rzeczników odbyło się wspólne  posiedzenie przedstawicieli: Komisji do spraw etyki Polskiej Akademii Nauk, Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Dyscyplinarnej Ministra oraz Konwentu Rzeczników. W spotkaniu uczestniczyła także Anna Budzanowska, dyrektor generalny MNiSW.

Celem spotkania przedstawicieli gremiów zajmujących się sprawami dyscyplinarnymi i etycznymi było przedyskutowanie i wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie nowych regulacji dotyczących przepisów dyscyplinarnych w projektowanych przepisach prawa. Stanowisko to zostanie zaprezentowane Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kolejnym wspólnym posiedzeniu przedstawicieli tych gremiów, które odbędzie się w kwietniu 2017 r.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodnie podkreślali, że konieczna jest globalna zamiana obowiązujących przepisów, „odformalizowanie” postępowań dyscyplinarnych przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych gwarancji (np. prawa do obrony) oraz uporządkowanie ich - to podstawowe założenia wychodzące naprzeciw problemom związanym ze wzrostem liczby spraw dyscyplinarnych w środowisku akademickim. Podczas spotkania pojawiło się wiele interesujących propozycji, które będą poddane dalszym dyskusjom.

Tagi: Konwent Rzeczników, Rzecznicy dyscyplinarni, RGNiSW, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików