Ponad 28 mln zł na polsko-niemieckie projekty badawcze

piątek, 6 października 2017

Znamy wyniki drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Laureaci BEETHOVEN 2 mogą liczyć na ponad 28 mln zł dofinansowania.

38 nagrodzonych projektów

W ramach konkursu zgłoszono 155 wniosków o finansowanie projektów badawczych. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce złożono 72 wnioski, zaś w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych – 83. Z tej puli zgłoszeń polsko-niemieckie panele ekspertów wyłoniły 38 najlepszych projektów.

BEETHOVEN 2 został ogłoszony 15 września 2016 roku. To konkurs dedykowany polsko-niemieckim badaniom podstawowym z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce, a także wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Ocena merytoryczna drugiej edycji konkursu była przeprowadzana wspólnie przez NCN i DFG i składała się z dwóch etapów: 

  • oceny wstępnej, której na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego dokonali wskazani przez NCN i DFG eksperci zewnętrzni niebędący członkami Zespołów Ekspertów;
  • oceny końcowej, która została dokonana podczas posiedzenia Zespołów Ekspertów złożonych z członków wskazanych przez obie instytucje organizujące konkurs.

Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a realizacja projektu mogła być zaplanowana na 2 lub 3 lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tysięcy złotych (górna granica finansowania dla jednego projektu nie została określona).

Niemiecka Wspólnota Badawcza – co to takiego

Niemiecka Wspólnota Badawcza jest organizacją finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe. DFG działa jako podmiot prawa prywatnego, a finansowane jest głównie ze środków krajów związkowych oraz rządu federalnego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików