Oświadczenie w związku z publikacją „Jarosław Gowin chce likwidacji studiów doktoranckich”

czwartek, 11 maja 2017

Warszawa, 11.05.2017 r.

Oświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z publikacją „Jarosław Gowin chce likwidacji studiów doktoranckich” na portalu interia.pl z dnia 11 maja 2017 roku.

W związku z zamieszczoną na portalu Interia publikacją „Jarosław Gowin chce likwidacji studiów doktoranckich”, informujemy, że tytuł publikacji wprowadza w błąd opinię publiczną.

Nie jest prawdą, że minister nauki i szkolnictwa wyższego chce likwidacji kształcenia doktorantów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach prac nad założeniami do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0, planuje wprowadzenie zmian systemowych w kształceniu doktorantów. Zmiany polegałyby między innymi na zapewnieniu doktorantom obligatoryjnych stypendiów oraz podwyższeniu ich statusu w uczelniach.

Przez określenie „odejście od studiów doktoranckich” należy rozumieć zmianę dotychczasowej formuły kształcenia doktorantów, polegającą na zapewnieniu im wyższej pozycji w  uczelniach oraz lepszych warunków kształcenia.

Katarzyna Zawada
Rzecznik Prasowy MNiSW

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików