Oświadczenie MNiSW w sprawie nieprawdziwych informacji na temat nowego algorytmu finansowego

czwartek, 10 sierpnia 2017

W związku z ostatnimi publikacjami na temat obowiązującego od stycznia 2017 roku algorytmu rozdziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnie wyjaśnić zawarte w nich tezy. Zarówno w tekście „Po reformie będzie mniej informatyków”, który ukazał się w Dzienniku Polskim, jak w artykule „Inżynierów jest mało, a będzie jeszcze mniej” z Polska Dziennik Bałtycki pojawiła się konkluzja, że przez nowy algorytm (a zwłaszcza jeden jego wskaźnik określający stosunek kadry dydaktycznej do liczby studentów) ubędzie w Polsce poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wynikać to ma z drastycznego ograniczenia przyjęć na kierunki informatyczne czy inżynieryjne.

Wniosek ten jest nieuprawniony z jednego podstawowego powodu. Wskaźnik Student staff ratio (SSR), czyli projakościowy wskaźnik dostępności dydaktycznej, który ustala najbardziej optymalną proporcję między kadrą a liczbą studentów na 11-13 do 1, dotyczy uczelni jako całości, a nie poszczególnych wydziałów czy kierunków. Oznacza to, że władze uczelni mają możliwość ustalania różnych limitów przyjęć na kierunkach i to one zadecydują – z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku pracy – ilu studentów rozpocznie studia w danym roku akademickim na konkretnym kierunku.

Można więc sobie wyobrazić sytuację, w której liczba studentów uczących się na kierunku niszowym zbalansuje liczbę studentów z kierunku popularnego (np. informatycznego) w ten sposób, że wskaźnik SSR dla uczelni będzie mieścił się w rekomendowanym przez MNiSW przedziale 11-13.

A zatem zarzut, że wskutek zmiany algorytmu zabraknie specjalistów jest po prostu chybiony – opiera się na nieprawdziwej przesłance.

Warto także dodać, że algorytm obowiązuje od ośmiu miesięcy i uczelnie funkcjonują już w ramach budżetu określonego przez ten algorytm. W ramach tego podziału 25 uczelni otrzymało większą dotację niż w roku ubiegłym. Zyskały między innymi te uczelnie, które prowadzą kształcenie dualne.

Wprowadzeniu nowego algorytmu przyświecało przekonanie – poparte doświadczeniem innych krajów – że należy zadbać o wysoką jakość nauczania. Tę zaś można zapewnić poprzez właściwą dostępność kadry dydaktycznej. Relacje typu uczeń-mistrz, które są najbardziej twórcze i stymulujące, możliwe są jedynie w niewielkich grupach zajęciowych.

Katarzyna Zawada, rzecznik MNiSW

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików