Organizatorzy i animatorzy działań na rzecz środowiska akademickiego wybrani

wtorek, 19 maja 2015

W tegorocznej edycji konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” wyłoniono 11 laureatów. Na dofinansowanie zwycięskich projektów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 338 tys. zł.

Wśród zwycięzców znaleźli się:

 • Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”;
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Fundacja Łódź Akademicka;
 • Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY;
 • Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej;
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich;
 • Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU;
 • Fundacja „PRACOWNIA JUTR”;
 • Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici;
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 • Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Paideia.

Projekty realizowane przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe będą miały formę konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów
i tym podobnych działań charakteryzujących się szerokim zasięgiem społecznym.
W 2015 r. projekty zgłaszane były w następujących kategoriach:

 • promowanie i wdrażanie wśród studentów i doktorantów będących rodzicami rozwiązań dotyczących łączenia kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni”;
 • promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania wysokiej jakości praktyk i staży studenckich dostosowanych do potrzeb zarówno uczelni, studentów, jak i pracodawców;
 • upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego (w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) dotyczących studentów i doktorantów;
 • promowanie wśród studentów i doktorantów wyboru kariery naukowej jako sposobu na życie – zgodnie z ideą kampanii „Zawód naukowiec”.

Tagi: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, Konkurs MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików