Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał blisko 32 mln zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W XI edycji konkursu otrzyma je 168 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1137 wniosków.

Pliki do pobrania