Ogłoszenie konkursu Nr 5/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty”

środa, 19 lutego 2014

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 19 lutego 2014 r. ogłasza Konkurs Nr 5/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty”.
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. pod adresem  http://bio5.ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 5/2014 oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wniosek - dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 5/2014 należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Nr 5/2014.
2. Założenia dla projektu  pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty” w Konkursie Nr 5/2014.
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.
5. Procedura aplikacyjna.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików