Ogłoszenie konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni

czwartek, 25 maja 2017

25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkursy:

Wnioski w konkursach przyjmowane są od 26 czerwca do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na odpowiednie adresy poczty elektronicznej: PZ1@ncbr.gov.pl, PZ2@ncbr.gov.pl, PZ3@ncbr.gov.pl.

Tagi: Konkurs NCBR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików