Nowe konkursy NCBR: TECHMATSTRATEG II i INNOship

Nowe konkursy NCBR: TECHMATSTRATEG II i INNOship

Konkurs TECHMATSTRATEG II

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił drugi konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 r.


Konkurs 1/1.2/2018_INNOship

5 marca 2018 r. ogłoszony został konkurs INNOship w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.

Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023.

Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.