Nowe konkursy NCBR: na programy studiów doktoranckich i INNOSBZ POIR

czwartek, 17 sierpnia 2017

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 – druga edycja konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

16 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 18 września do 20 października 2017 r.


Konkurs INNOSBZ na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

16 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs INNOSBZ na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.

Wnioski w konkursie mozna składać od 16 października do 18 grudnia 2017 r.

Tagi: Konkurs NCBR, PO WER, PO IR, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików