Nowe konkursy NCBR dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.1 PO IR

Nowe konkursy NCBR dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.1 PO IR

Konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

1 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmowane są od 1 marca do 30 maja 2018 r.


Konkurs dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

1 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wnioski porzyjmowane są od 1 marca do 29 czerwca 2018 r.