Nabór ekspertów do udziału w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków – projekt ”Akredytacje zagraniczne”

piątek, 28 kwietnia 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że prowadzi nabór ekspertów, których zadaniem będzie praca w Zespole do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie w ramach projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Akredytacje zagraniczne”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. Zespół przeprowadzi  merytoryczną ocenę wniosków uczelni.

Tagi: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, PO WER, EFS, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików