Międzynarodowa Konferencja UW i MNiSW na temat humanistyki cyfrowej - DARIAH.PL

piątek, 7 listopada 2014

Coraz częściej przedstawiciele nauk humanistycznych korzystają w swojej pracy ze zdobyczy nowych technologii: repozytoria, biblioteki cyfrowe, skanery i drukarki 3D ułatwiają dostęp do unikatowych źródeł, a co za tym idzie zwiększają możliwości badawcze uczonych.

Humanistyka cyfrowa to zjawisko podobne do wynalazku Gutenberga, który, gdy się pojawił, nie zyskiwał powszechnego aplauzu, i sam druk nie stał się nauką, lecz nową, szybszą i bardziej efektywną formą przepływu informacji. W społeczeństwie informacyjnym, w jakim współcześnie żyjemy, porządkowanie informacji i wskazywanie na te, które dają nadzieję na dalsze badania, stanowi właśnie element przyśpieszający rozwój nauk humanistycznych.

Dlatego w sierpniu 2014 roku powstało Konsorcjum DARIAH-PL, powołane do realizacji wspólnych projektów badawczych z zakresu humanistyki cyfrowej. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Warszawski. Konsorcjum, złożone z trzynastu polskich instytucji naukowo-badawczych, ma za cel stać się w przyszłości częścią europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH (ERIC)-EU.

Aby rozpropagować ideę humanistyki cyfrowej i zintegrować interdyscyplinarne środowiska zajmujące się tą tematyką w Polsce, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 27 listopada I Międzynarodową Konferencję Humanistyki Cyfrowej - nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych. Będzie ona okazją do spotkania się specjalistów z nauk humanistycznych i ścisłych, a także wywodzących się ze środowisk działających na styku biznesu i wiedzy na rzecz innowacyjnej gospodarki.

W konferencji wezmą udział: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Włodzisław Duch, czołowi badacze z zakresu humanistyki cyfrowej w Polsce, którzy  zaprezentują projekty istotne na arenie międzynarodowej, absolwenci programu „Top 500 Innovators” oraz przedstawiciele nauk technicznych, którzy prowadzą badania interdyscyplinarne z pogranicza nauk technicznych i humanistycznych, a także przedstawiciele zagranicznych konsorcjów – z Niemiec i Włoch, z którymi nawiązanie bliskiej współpracy jest szczególnie istotne z punktu widzenia dołączenia Polski do europejskiej sieci humanistyki cyfrowej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich uniwersyteckich ośrodków humanistycznych w Polsce.

Część obrad zostanie poświęcona prezentacji wybranych projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim przez badaczy zarówno z dziedzin ścisłych, jak i humanistycznych i społecznych.

Niniejsza konferencja będzie okazją do zaprezentowania stanu badań, propozycji ich rozwoju oraz do dyskusji nad możliwościami i wyzwaniami, jaki niesie ze sobą humanistyka cyfrowa w Polsce i Europie.  Konferencja ma duże znaczenie w kontekście "Horyzontu 2020".

Konferencja "Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych" odbędzie się w Warszawie 27 listopada 2014 r., w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików