Międzynarodowa konferencja „Chronotope Revisited” na Pomorzu – przykład promocji nauk humanistycznych

piątek, 5 maja 2017

W dniach 26 – 29 kwietnia 2017 w Słupsku, Gdyni i Sopocie odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Chronotope Revisited” zorganizowana przez Akademię Pomorską  w Słupsku przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydarzenie jest ciekawym przykładem promocji nauk humanistycznych wpisującym się w istotne dla MNiSW czynniki sprzyjające rozwojowi nauki, a tym samym budowaniu świadomego i kreatywnego społeczeństwa. Obok wysokiej wartości merytorycznej należy podkreślić jego interdyscyplinarność oraz wysoki poziom umiędzynarodowienia, jak również wyróżnić regionalną uczelnię za inicjatywę i aktywność w zaangażowaniu do współpracy partnerów zagranicznych, krajowych i lokalnych, w tym Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Państwową Galerią Sztuki w Sopocie.

Temat przewodni konferencji zwraca uwagę na szczególne znaczenie czasu i przestrzeni jako wzajemnie powiązanych podmiotów obecnych w literaturze, czy sztuce a, co najważniejsze, w naszym codziennym życiu, odwołując się tym samym do prac Michaiła Bachtina, rosyjskiego literaturoznawcy, autora koncepcji rozwoju czasu i czasoprzestrzeni (chronotop) w kulturze. „Obraz człowieka jest zawsze z samej natury rzeczy chronotopiczny”, pisze w jednym ze swoich najważniejszych esejów pod tytułem: „Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści”. „Oznaki czasu uobecniają̨ się̨ w przestrzeni, a przestrzeń́ uzyskuje swój sens i jest mierzo­na w czasie. I to właśnie przecięcie się̨ obu porządków wraz z zespole­niem ich oznak cechuje czasoprzestrzeń́ artystyczną”. Pojęcie chronotopu uczestnicy konferencji analizowali w takich dziedzina jak: literatura, historia, architektura, media społecznościowe, lingwistyka czy medycyna.

Komitetowi Naukowemu przewodniczyła światowej sławy znawczyni myśli Bachtina, prof. Caryl Emerson (Princeton University). Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli akademicy i praktycy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Japonii, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski, a wśród nich tak znakomici naukowcy, jak prof. Sandra L. Bermann z Princeton University, prof. Paulina Kewes z University of Oxford, prof. Maria Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Maxim D. Shrayer z Boston College, prof. Jörg Schulte z Uniwersytetu w Kolonii (współpracujący z Artes Liberales, UW), prof. GeoffreyClark z SUNY Potsdam, prof. Thomas Seifrid z University of Southern California, prof. Boris Lanin z Academy of Education of Russia oraz red. Daniel Passent z tygodnika „Polityka” i Jane Okpala z firmy Facebook. Ważną i nowatorską częścią Konferencji była także sesja dziecięca z udziałem uczniów ze szkół podstawowych z Sopotu i Kwakowa oraz Bostonu (USA).

Dzięki pomysłodawczyni i koordynatorce projektu, prof. Katarzynie Jerzak (Akademia Pomorska w Słupsku) uczestnicy przekonali się, że idea chronotopu jest ciągle żywa i kontynuuje swoją ewolucję poprzez obecność w wielu dziedzinach nauki i kultury. Nie tylko w sposób oczywisty w literaturze, czy filozofii, ale także w mediach społecznościowych, historii prasy, biznesie i zarządzaniu oraz w naukach ścisłych, w tym w medycynie.

Uczestnicy konferencji w Muzeum Emigracji w Gdyni

Odnośniki

Tagi: Konferencja, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików