Logotyp Programu „Niepodległa”

czwartek, 1 marca 2018

„Niepodległa” to przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów program mający zaangażować społeczeństwo w setną rocznicę obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Instytucje publiczne, podmioty prywatne, grupy nieformalne i osoby fizyczne mogą ubiegać się o wsparcie organizowanych przez siebie inicjatyw, jeśli spełnią określone warunki.   

Każdy, kto organizuje wydarzenie wpisujące się w założenia programu „Niepodległa”, może ubiegać się o zgodę na wykorzystanie logotypu „Niepodległej” wzorowanego na autografie marszałka Józefa Piłsudskiego.W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie niepodlegla.gov.pl.  

Uzyskanie zgody na wykorzystywanie identyfikacji wizualnej programu skutkuje również:

  • włączeniem wydarzenia do oficjalnej listy organizowanych wydarzeń w kalendarzu dostępnym na ogólnopolskim portalu obchodów www.niepodlegla.gov.pl;
  • możliwością publikacji zdjęć i informacji na stronie programu „Niepodległa”.

Niezależnie od oznaczania logotypem konkretnych inicjatyw (warunkowanego jw.), instytucje administracji rządowej oraz jednostki im podległe zachęcane są do upowszechniania logotypu „Niepodległej” na swoich stronach internetowych czy tablicach w gmachach urzędów.

Biuro Programu „Niepodległa” podlega Pełnomocnikowi Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo programu "Niepodległa" - stylizowany na ręczny podpis napis Niepodległa

Tagi: Program „Niepodległa”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików