Lista uczelni niepublicznych bez dotacji na pomoc materialną

środa, 24 maja 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że przedstawione w poniższych tabelach uczelnie niepubliczne, nadzorowane przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, nie otrzymały na 2017 r. dotacji:

 • na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia – Tabela 1;
 • na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów – Tabela 2.

  Tabela 1

  PrzyczynaNazwa uczelni
  nieprzekazanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji
  1. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach;
  2. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu;
  3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
  4. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi;
  5. Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna – Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu;
  6. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie;
  7. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie;
  8. Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z siedzibą w Szczecinie.
  brak możliwości nawiązania kontaktu i uzyskania danych niezbędnych do naliczenia dotacji
  1. ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie;
  2. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

  Tabela 2

  PrzyczynaNazwa uczelni
  nieprzekazanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji
  1. Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu;
  2. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach;
  3. Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrażyckiego w Wołominie;
  4. Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna − Kadry dla Europy w Poznaniu;
  5. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie;
  6. Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z siedzibą w Szczecinie.
  brak możliwości nawiązania kontaktu i uzyskania danych niezbędnych do naliczenia dotacji
  1. ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie;
  2. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie;
  3.  Wyższa Szkoła Służb Lotniczych w Bydgoszczy.

Tabele zawierają wykazy wyłącznie uczelni niepublicznych, dla których określenie dotacji na 2017 r. było niemożliwe ze względu na niedopełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie przekazania danych niezbędnych do obliczeń.

Tagi: szkolnictwo wyższe, Uczelnie niepubliczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików