List prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie zagranicznych misji edukacyjnych zaplanowanych w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland w 2015 r.

czwartek, 23 października 2014

W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuować działania na rzecz podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one realizowane w ramach zainicjowanej w 2012 roku kampanii promocyjnej Ready, Study, Go! Poland, Research & Go! Poland.

Kampania opiera się m.in. na organizacji zagranicznych misji edukacyjnych w związku z udziałem w targach edukacyjnych i najbardziej prestiżowych konferencjach eksperckich.

Kampania jest realizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskic

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików