List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie otwartego dostępu

poniedziałek, 13 lutego 2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował list w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwartej nauki.

Jarosław Gowin zwraca się do kierowników jednostek naukowych i władz uczelni z prośbą o realizację rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Minister zwraca uwagę na to, że otwarty dostęp i otwarta nauka pełnią ważną rolę w procesie upowszechniania wiedzy w społeczeństwie i są związane z działaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności nauki.

W liście zawarto również informację o ankiecie on-line skierowanej do jednostek naukowych i uczelni. Jej celem jest zebranie informacji nt. skali stosowania otwartego dostępu w Polsce. Wyniki ankiety pozwolą na rozważenie propozycji dalszych działań w zakresie otwartego dostępu.

Tagi: otwarty dostęp, publikacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików