List dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW, w sprawie wydarzeń zaplanowanych w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland w 2014 r. (targi i konferencje)

wtorek, 17 grudnia 2013

W 2014 roku, wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuować działania na rzecz podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Działania te będą realizowane w ramach zainicjowanej w 2012 roku kampanii promocyjnej Ready, Study, Go! Poland, Research & Go! Poland.

Wspomniana kampania jest realizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W załączeniu znajduje się list Pani Minister dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w MNiSW, w którym zostało zaprezentowane kalendarium wydarzeń.

Treść listu - plik PDF

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików