Konsultacje Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 i Euratom 2014-2018

piątek, 21 października 2016

21 października 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami w kontekście oceny okresowej programu Horyzont 2020.

Ocena okresowa pomoże poprawić funkcjonowanie programu Horyzont 2020 i będzie ważnym elementem w przygotowaniach do następnego programu badań i innowacji Unii Europejskiej. Konsultacje będą otwarte do 15 stycznia 2017 r.

Kwestionariusz oceny programu HORYZONT2020 jest dostępny tutaj.

Kwestionariusz oceny programu EURATOM 2014-2018 jest dostępny tutaj.

Proces konsultacji realizowany przez Komisję Europejską oznacza realizację przez KE zamiaru włączenia obywateli UE do wspólnego tworzenia polityk UE, celem wprowadzenia lepszych uregulowań prawnych. W kontekście inicjatywy KE ws. interaktywnego kształtowania polityki UE oraz zgodnie z zasadami konsultacji z zainteresowanymi stronami, ustanawiającymi minimalne normy dotyczące konsultacji, Komisja Europejska uruchomiła serwis konsultacyjny "Your Voice in Europe". Strona serwisu oferuje dostęp do konsultacji wniosków KE we wszystkich dziedzinach, gdzie KE zachęca do wyrażania opinii na temat polityki UE i wpływania na jej kierunek, do udziału w forach dyskusyjnych które pozwalają rozmawiać na aktualne tematy z przedstawicielami UE a także inne narzędzia umożliwiające obywatelom UE aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej. Strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, jednak poszczególne informacje mogą być dostępne w ograniczonej liczbie języków.

Tagi: Horyzont 2020, Komisja Europejska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików