Konsultacje Komisji Europejskiej: EIT

piątek, 28 października 2016

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych w kontekście planowanej niezależnej, zewnętrznej oceny dotychczasowego funkcjonowania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Wyniki oceny EIT mogą wpłynąć na usprawnienie modelu funkcjonowania EIT w przyszłości.

Konsultacje będą otwarte do 20 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, utworzony w 2008 r., to instytucja Unii Europejskiej, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności dzięki wzmocnieniu potencjału innowacyjnego państw członkowskich oraz Unii Europejskiej poprzez pełne zaangażowanie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu, z zachowaniem najwyższych standardów.  

Dotychczas wyznaczono 5 Wspólnot Wiedzy i Innowacji EIT w następujących obszarach: zrównoważona energia, zmiany klimatu, przyszłe społeczeństwo informacyjne i komunikacyjne, surowce oraz zdrowie. W przypadku zrównoważonej energii oraz surowców centra kolokacji Wspólnot znajdują się odpowiednio w Krakowie i Wrocławiu.

Tagi: EIT, Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików