Konkurs w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” - rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji

poniedziałek, 13 listopada 2017

13 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski można składać od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Tagi: Konkurs NCBR, Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Programy Ministra, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, PO WER

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików