Konkurs PO IR w ramach poddziałania "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" BRIK

Konkurs PO IR w ramach poddziałania "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" BRIK

29 września 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” BRIK.

Wnioski przyjmowane są od 30 października do 29 grudnia 2017 r.