Konkurs NCBR na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0

środa, 22 czerwca 2016

22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0.

Wnioski w konkursie mozna składać od 25 lipca do 16 września 2016 r.

Tagi: Konkurs NCBR, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Ścieżki Kopernika

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików