Konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2015”

wtorek, 5 maja 2015

Minister Spraw Zagranicznych, we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrem Edukacji Narodowej, ogłasza konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2015”.

Celem zadania jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej, skierowanych do społeczeństwa polskiego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.”.

Konkurs ma w szczególności wyłonić najlepsze projekty na realizację zadań odpowiadających założeniom wspomnianego Planu, zgłoszone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

Tagi: Edukacja globalna 2015

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików