Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

poniedziałek, 27 marca 2017

24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Tagi: Konkurs NCBR, Akademickie Biura Karier

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików