Konferencja pn. Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki

poniedziałek, 13 listopada 2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji

Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki,
która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28- 29 listopada 2017 roku.

Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i roli uniwersytetów w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Konferencja zgromadzi liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów, którzy zaprezentują najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.

W ramach wykładów plenarnych, sesji równoległych połączonych z otwartą debatą i warsztatów będziemy wspólnie definiować wyzwania, z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a  oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w sprawy lokalne. Istotnym elementem konferencji będzie wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu.

Program konferencji znajduje się w załączeniu oraz na stronie konferencji dialog.amu.edu.pl

Ewentualne pytania związane z udziałem w wydarzeniu prosimy kierować na adres dialog@amu.edu.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego* na stronie konferencji – udział w konferencji jest bezpłatny.

*Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją konferencji.

Osobom rejestrującym się przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom trzecim.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików