Komunikat w sprawie wypełniania załącznika nr 1 do wniosku o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

czwartek, 1 marca 2012

Odpowiadając na zapytania dotyczące interpretacji komunikatu ws wypełniania załącznika nr 1 do wniosku o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje: 1. wypełniając kolumnę nr 3 załącznika pn. „Liczba cytowań publikacji jednostki (na podstawie Web of Science, dla publikacji za lata 2007-2011)” należy podać liczbę wszystkich cytowań publikacji jednostki za lata 2007 - 2011. Do publikacji cytowanych zaliczamy również publikacje z lat wcześniejszych niż rok 2007. 2. wypełniając kolumnę nr 4 załącznika pn,: „Indeks Hirscha dla jednostki (liczony dla publikacji z lat 2007-2011), w celu zapewnienia pełnej transparentności procesu wyboru Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących w ww. załączniku należy dla danej jednostki podać obie wartości tego parametru:

  • indeks Hirscha wyliczony w oparciu o dane zawarte w Web of Science (oznaczony literą „h” w nawiasie obok danej wartości),
  • zmodyfikowany indeks Hirscha wyliczony zgodnie z wzorem podanym w komunikacie MNiSW z dnia 29 lutego 2012 r. (oznaczony literami „hm” w nawiasie obok danej wartości)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Strategii MNiSW.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików