Komunikat w sprawie wypełniania załącznika nr 1 do wniosku o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

środa, 29 lutego 2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje:

  1. wypełniając kolumnę nr 3 załącznika pn. „Liczba cytowań publikacji jednostki (na podstawie Web of Science, dla publikacji za lata 2007-2011)” należy podać liczbę publikacji cytujących w przedziale lat 2007-2011 wszystkie prace powstałe w ramach danej jednostki. Oznacza to, iż do możliwe jest wykazanie w liczbie prac cytujących także prac cytujących publikacje powstałe przed rokiem 2007. 
  2. wypełniając kolumnę nr 4 załącznika pn,: „Indeks Hirscha dla jednostki (liczony dla publikacji z lat 2007-2011)” należy ww wartość obliczyć dla publikacji z lat 2007-2011 wykorzystując wzór na tzw. zmodyfikowany indeks Hirscha. Zmodyfikowany indeks hm przedstawia zależność hm = h/N0,4 (w związku z problemami różnego odczytywania niniejszego wzoru przez różne przeglądarki internetowe wyjaśniamy, iż wartość N powinna być podniesiona do potęgi 0,4), gdzie h oznacza indeks Hirscha, a N liczbę publikacji. Przyjęcie tego sposobu wyliczenia indeksu Hirscha pozwoli na lepsze porównywanie osiągnięć mniejszych i dużych jednostek naukowych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Strategii MNiSW.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików