Komunikat w sprawie naboru wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2016 rok

poniedziałek, 16 listopada 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1862) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wnioski o finansowanie działalności upowszechniającej naukę będzie można składać do 31 grudnia 2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez system składania wniosków OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

System składania wniosków zostanie uruchomiony od 10 grudnia 2015 r.

Tagi: Działalność upowszechniająca naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików