Komunikat o zawieszeniu naboru do rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że z dniem 28 grudnia 2015 r. zawieszony zostaje nabór do rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”.

Program „Studia dla wybitnych” został ogłoszony w roku 2015 i ma na celu ułatwienie wybitnie uzdolnionym studentom naukę na zagranicznych uniwersytetach. Jest on skierowany do studentów II stopnia, którzy chcą podjąć naukę na najlepszych uczelniach światowych.

Do dnia dzisiejszego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wpłynął żaden wniosek aplikacyjny. Resort odebrał natomiast bardzo dużą liczbę pytań oraz wątpliwości. Decyzja o zawieszeniu naboru pozwoli wypracować lepsze procedury i zasady przyjmowania wniosków i kierowania na studia w ramach programu. Dotychczasowe działania nie zostaną zaprzepaszczone – środki finansowe będzie można uruchomić dopiero w roku 2016 (na rok 2015 nie przewidziano finansowania programu).

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że sam projekt, a także sposób jego realizacji, wzbudzał wątpliwości w polskich środowiskach naukowych i studenckich, dlatego też MNiSW rozpocznie w najbliższych dniach konsultacje w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

Ponieważ działanie programu jest regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów, zatem jego ewentualne zmiany wymagają długotrwałych procedur. Dlatego też, aby nie wzbudzać rozczarowania wśród osób, które mogłyby złożyć w najbliższym czasie aplikacje, postanowiono zawiesić nabór do czasu wypracowania optymalnych rozwiązań.

Informacje o planowanej dacie ponownego uruchomienia naboru do programu zostaną zamieszczone na stronie MNiSW.

Tagi: Studia dla wybitnych, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików