Komunikat o ogłoszeniu konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 84b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), ogłasza konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW).

Konkurs zostaje ogłoszony w obszarze:

  1. nauk ścisłych (w dziedzinach nauk matematycznych, fizycznych oraz chemicznych),
  2. w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (w dziedzinach  nauk medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej).

Wnioski powinny być składane w terminie do 9 marca 2012 r. za pośrednictwem kreatora procedur elektronicznych MNiSW. Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Departament Strategii MNiSW pod nr telefonów: 22/529 22 70,  22/621 78 83 oraz za pośrednictwem adresu e-mail know@nauka.gov.pl


Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików