Granty na granty – promocja jakości II

wtorek, 30 stycznia 2018

Nowy program „Granty na granty – promocja jakości II” dla jednostek naukowych i uczelni

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanawia z dniem 1 lutego 2018 r. program pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”.

Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.

Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  1. Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
  2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra.

Ogłoszenie Ministra będzie zawierało szczegółowe informacje o zakresie finansowania w ramach programu oraz regulacje dotyczące naboru wniosków i procedowania spraw.

Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.

Podstawa prawna: 

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/131/1

Tagi: Granty na granty, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików