Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

piątek, 23 października 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”.

Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony należy dążyć do upowszechniania publikacji i treści naukowych powstałych w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych.

Tagi: otwarty dostęp, Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików