IV edycja nagrody humanistycznej im. prof. Kotarbińskiego ogłoszona

IV edycja nagrody humanistycznej  im. prof. Kotarbińskiego ogłoszona

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła IV edycję konkursu. Za 10 miesięcy okaże się, kto jest autorem najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych w Polsce.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy naukowej opublikowanej w roku 2017. Udział w konkursie mogą brać polskie uczelnie, wydziały humanistyczne, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe do zgłaszania do konkursu prac naukowych wydanych w 2017 roku.

Spośród nich kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2018 r. Jedno z dzieł nominowanych otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 złotych. Ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która będzie miała miejsce 25 listopada 2018 r. w Filharmonii Łódzkiej.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Osoby, których prace dostaną się do ostatniego etapu konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy prac.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin można znaleźć na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.