Informacja o zmianach w składzie komisji oceniającej wnioski w konkursie o nadanie statusu KNOW

czwartek, 16 lutego 2012

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o zmianach w składzie komisji konkursowych, oceniających wnioski o przyznanie statusu KNOW. Zmiany dotyczą gremiów oceniających w trzech kategoriach:

  • w komisji ds. nauk fizycznych prof. dr hab. Łukasz Andrzej Turski zastąpi prof. dr hab. Roberta Hołysta,
  • w komisji ds. nauk medycznych prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz zastąpi prof. dr hab. Tomasza Guzika,
  • w komisji ds. nauk farmaceutycznych prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz zastąpi prof. dr hab. Romana Kaliszana.

Dotychczasowi członkowie komisji konkursowych, w porozumieniu z MNiSW, podjęli decyzję o rezygnacji ze sprawowanych funkcji w komisjach. Decyzja związana jest z zatrudnieniem w instytucjach naukowych, które będą aplikowały o status KNOW i koniecznością zapewnienia transparentnych procedur oceny wniosków.

  • Lista członków komisji

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików