Informacja o ocenie przez KEJN działalności naukowej jednostek

Informacja o ocenie przez KEJN działalności naukowej jednostek

Informacja o wynikach przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych lub uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, oraz przyznanych kategoriach zostanie opublikowana 16 października 2017 r.