Informacja nt. sposobu wyliczenia wkładu własnego w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”

poniedziałek, 10 października 2016

Kwota dofinansowania = max. 80% wartości projektu.
Wkład własny = min. 20% wartości projektu.
Wartość projektu = kwota dofinansowania + wkład własny.

Przykład:

Wnioskowana kwota dofinansowania – 3 000 000,00 zł (80% wartości projektu).
Wkład własny – 750 000,00 zł (20% wartości projektu).
Wartość projektu = 3 750 000,00 zł.

Tagi: Inkubator Innowacyjności, Programy Ministra, innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików