Informacja dotycząca składania wniosków o finansowanie w 2015 roku inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

środa, 14 maja 2014

Wnioski o przyznanie dotacji w 2015 roku na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej (zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą i rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych należy składać:
-w wersji elektronicznej w systemie OSF (strona https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do)
oraz
-w wersji papierowej, 2 egzemplarze wydruku z systemu OSF, zawierającej podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3/Hoża 20, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Departament Nauki”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Pomocne linki:
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na finansowanie inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

W przypadku składania przez jednostkę większej liczby wniosków, Wnioskodawcy proszeni są o określenie inwestycji priorytetowych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


Dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji w Departamencie Nauki:

tel. (22) 52 92 342 lub (22) 50 17 860 - zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą (wnioski podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk),
tel. (22) 52 92 344 - zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą (wnioski instytutów badawczych)
- inwestycje budowlane (wnioski podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych)
tel. (22) 50 17 149 - rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki (wnioski podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików