I konkurs o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon - nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R

poniedziałek, 23 września 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie fazy B+R w I konkursie Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Na podstawie Rozdziału IV i V Regulaminu I konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych informujemy, że w dniu 16 września rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R.
Nabór wniosków zostanie otwarty 16 września o godzinie 8.00 i będzie trwał do 16 października do godziny 16.00.

Do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R zaproszeni są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę aplikacji wstępnych na etapie selekcji zgodnie z informacją wskazaną na stronach internetowych: http://program-gekon.pl/nabor-wnioskow/ i http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2242,i-konkurs-programu-gekon-wyniki-selekcji.html.

Wnioski przedkładane są jedynie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się przez redaktora wniosku wstępnego w systemie OSF.

Wszelkie pytania związane z naborem wniosków można kierować na adresy e-mail: gekon@ncbr.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików