EUI - oferty dla pracowników naukowych

piątek, 26 maja 2017

Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem w kształceniu na poziomie podyplomowym i doktoranckim, na stanowiska:

  • Profesora w dziedzinie ekonomii

   Wydział Ekonomii przyjmuje wnioski aplikacyjne na jedno bądź więcej stanowisk profesorskich. Program studiów doktoranckich wymaga od kandydatów doświadczenia
   w kształceniu na poziomie magisterskim oraz prowadzeniu doktorantów, jak również wysokiej jakości dorobku badawczego. Oferta jest otwarta dla różnych specjalności
   w ramach dziedziny ekonomii.

   Zainteresowani badacze powinni zapoznać się ze szczegółową informacją na stronie www.eui.eu/vacancies.

   Komisja Selekcyjna rozpocznie proces oceny kandydatów i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne po 6 września 2017 roku. Wnioski aplikacyjne nadesłane po tym terminie również będą rozpatrywane aż do zapełnienia wakatu(ów).

  • Profesora w dziedzinie wczesnej współczesnej historii śródziemnomorskiej

   Wydział Historii i Cywilizacji przyjmuje wnioski aplikacyjne na stanowisko profesora w dziedzinie wczesnej współczesnej historii śródziemnomorskiej (lata 1450-1700) prezentowane w szerszym kontekście.

   Zainteresowani badacze powinni zapoznać się ze szczegółową informacją na stronie www.eui.eu/vacancies.

   Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych upływa 28 lipca 2017 r. (godz. 17:00 CEST)

Kontakt:

Academic Service
Veerle Deckmyn, Director
Tel.: +39-055-4685.359
E-mail: applypro@eui.eu
Internet: http://www.eui.eu
European University Institute
Via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole
ITALY

Tagi: współpraca międzynarodowa, Współpraca polsko-włoska, EUI

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików