"DUO-Thailand 2016 Fellowship Programme" na rok akademicki 2015/2016 – zaproszenie do składania wniosków (do 28 sierpnia 2015 r.)

wtorek, 5 maja 2015

DUO-Thailand jest programem wymiany studenckiej pomiędzy Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (jeden student wyjeżdżający do jednego studenta przyjeżdżającego).

Studenci otrzymują wspólnie stypendium w wysokości ok. 8 tys. euro. Wymiana trwa jeden semestr. Aplikuje uczelnia tajska w imieniu dwóch uczelni uczestniczących w programie.
Warunkiem niezbędnym do złożenia aplikacji jest podpisane porozumienie o współpracy z uczelnią z Tajlandii.

Dodatkowe wymaganie, które muszą spełniać kandydaci:

  1. w wymianie mogą uczestniczyć studenci studiów na poziomie undergraduate oraz postgraduate.
  2. studenci muszą legitymować się obywatelstwem Unii Europejskiej.
  3. posiadać dobre wyniki w nauce.
  4. studenci muszą zadeklarować, że aktualnie nie aplikują ani nie uczestniczą w żadnym innym stypendium.

Stypendium obejmuje świadczenie pieniężne w wysokości 800 euro miesięcznie i obejmuje 1 semestr, ale nie dłużej niż 4 miesiące.
Program odbywa się w j. angielskim.
 
Termin składania wniosku upływa 28 sierpnia 2015 r. (wg. lokalnego czasu w Tajlandii).

Programy stypendialne DUO są inicjatywą proponowaną przez ASEM, w związku z czym rekomendujemy możliwie szeroki udział polskich studentów w tej wymianie. Uczestnictwo polskich studentów będzie dla nich ciekawym i ważnym doświadczeniem, a także przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i tajskimi uczelniami.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki:

  1. DUO-Thailand 2015 Student Application Form
  2. DUO-Thailand 2015 Implementation Guideline
  3. DUO-Thailand 2015 Record

Oficjalna strona programu

Tagi: Współpraca polsko-tajlandzka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików