Do 9 stycznia trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stanowisko Dyrektora NCBR

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Trwa konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kandydatem na to stanowisko może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiada co najmniej stopień naukowy doktora, zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej), ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu.

Tagi: NCBR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików